Obavijest o izboru najboljeg ponuditelja u postupku Javne nabave ”Usluge tiska za potrebe Rektorata Sveučilišta u Mostaru”

U skladu s člankom 71. Zakona o javnim nabavkama, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabavke ,,Usluge tiska za potrebe Rektorata Sveučilišta u Mostaru“. Odluka se može pogledati ovdje.