Erasmus+ TEACHER

Erasmus+ TEACHER

Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina (TEACHER) je projekt razvoja kapaciteta u visokom obrazovanju financiran od strane Europske Komisije. Ovaj projekt ima za cilj inoviranje i unaprjeđenje studijskih programa predškolskog odgoja (prvog ciklusa) u Bosni i … Nastavi čitati

Erasmus+ TEACHER – Kick-off sastanak u Travniku, 09. i 10. veljače 2017. godine

Kick-off sastanak Erasmus + Capacity Building projekta Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina (TEACHER) održan je 09. i 10. veljače 2016. u Travniku u organizaciji Univerziteta u Travniku. Nakon pozdravnih riječi, projekt je u  cjelini predstavio … Nastavi čitati