Nova satnica za godišnju prezentaciju programa američkih stipendija – Education USA

Utvrđena je nova satnica za godišnju prezentaciju programa američkih stipendija – Education USA mogućnosti nastavka školovanja u SAD-u.
Prezentacija će se održati na našem Sveučilištu 1.6.2017. u 13:00 na Filozofskom fakultetu, amfiteatar A. B. Šimić (br. 12).