Obavijest o izboru najboljeg ponuđača u postupku Javne nabavke putničkog motornog vozila putem financijskog lizinga

Na temelju članka 70. st. 1., 2., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH, broj 39/14), na preporuku Povjerenstva za javnu nabavku broj: 01-1217/17 od 5. srpnja 2017. godine, u postupku javne nabavke putničkog motornog vozila putem financijskog lizinga, rektorica je donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluka se može pogledati ovdje.