Javna licitacija za prodaju vozila

Na temelju Odluke o pokretanju javne licitacije vozila br. 01-1211/17 od 5. srpnja 2017.god., Rektorat Sveučilišta  u Mostaru objavljuje Javnu licitaciju vozila putem prikupljenih pismenih ponuda. Detaljnije informacije mogu se dobiti ovdje.