Obavijest o obrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Ivane Primorac Bilaver

SVEUČILIŠTE U MOSTARU
FILOZOFSKI FAKULTET

O G L A Š A V A

Mr. sc. Ivana Primorac Bilaver branit će doktorsku disertaciju
s naslovom

Ljudsko dostojanstvo i sloboda izražavanja. Na primjeru predstavljanja starijih osoba u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini

Obrana će se održati 19. rujna 2017. u 12 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (učionica br. 28).

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Tajništvu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u vremenu od 9 do 14 sati.
Pristup obrani je slobodan.