Otvoren Natječaj za razmjenu nastavnog i nenastavnog osoblja sa Sveučilištem u Mariboru u akademskoj 2017./2018. g.

Otvoren je natječaj za razmjenu nastavnog (2 stipendije) i nenastavnog (2 stipendije) osoblja sa Sveučilištem u Mariboru u akademskoj 2017./2018. godini.
Potrebne informacije mogu se pronaći na sljedećem linku: https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/KA107-STTSTA-2017.aspx, a ukoliko bude daljnjih pitanja Ured za međunarodnu sudaranju Sveučilišta u Mostaru stoji Vam na raspolaganju (e-adresa: rektorat-ms@sve-mo.ba ).