Javne nabave

Poziv za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenje o nabavi usluga održavanja ISS-a

Poziv za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenje o nabavi usluga održavanja Informacijskog sustava Sveučilišta u Mostaru (ISS). Dokumentacija se može pogledati ovdje.

Odluka o poništenju Javne nabave ”Usluge tiska za potrebe Rektorata Sveučilišta u Mostaru”

Sukladno čl. 70. st. 6.  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine daje se obavijest da je postupku javne nabavke ,, Usluge tiska za potrebe Rektorata Sveučilišta u Mostaru“ donesena Odluka o poništenju postupka javne nabavke“. Odluka se može pogledati … Nastavi čitati

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku Javne nabavke odvjetničkih usluga

Sukladno članku 70. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH, broj:39/14) donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku Javne nabavke odvjetničkih usluga za potrebe Rektorata Sveučilišta u Mostaru. Odluka se može pogledati ovdje.

Poziv za dostavljanje ponuda za Javnu nabavku ”Odvjetničke usluge”

Sukladno članku 8. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj:39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B (Službeni glasnik BiH, broj: 104/14), obavještavamo zainteresirane strane o Pozivu za dostavljanje ponuda za Javnu nabavku ”Odvjetničke … Nastavi čitati

Poziv za dostavljanje ponuda za Javnu nabavku ”Fizička i tehnička zaštita zgrade Rektorata i Kampusa Sveučilišta”

Sukladno članku 8. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj:39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B (Službeni glasnik BiH, broj: 104/14), obavještavamo zainteresirane strane o Pozivu za dostavljanje ponuda za Javnu nabavku ”Fizička … Nastavi čitati