Otvoren Natječaj za razmjenu nastavnog i nenastavnog osoblja sa Sveučilištem u Mariboru u akademskoj 2017./2018. g.

Otvoren je natječaj za razmjenu nastavnog (2 stipendije) i nenastavnog (2 stipendije) osoblja sa Sveučilištem u Mariboru u akademskoj 2017./2018. godini. Potrebne informacije mogu se pronaći na sljedećem linku: https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/KA107-STTSTA-2017.aspx, a ukoliko bude daljnjih pitanja Ured za međunarodnu sudaranju Sveučilišta u … Nastavi čitati

Obavijest o obrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Ivane Primorac Bilaver

SVEUČILIŠTE U MOSTARU FILOZOFSKI FAKULTET O G L A Š A V A Mr. sc. Ivana Primorac Bilaver branit će doktorsku disertaciju s naslovom Ljudsko dostojanstvo i sloboda izražavanja. Na primjeru predstavljanja starijih osoba u dnevnim novinama u Bosni i … Nastavi čitati

Natječaj za izbor dekana Filozofskog fakulteta

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru raspisuje Natječaj za izbor dekana. Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Mostaru. Za dekana može biti izabran nastavnik u akademskom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora koji … Nastavi čitati

Sažetak doktorskog rada kandidatkinje Ivane Lovrić

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru objavljuje sažetak doktorskog rada kandidatkinje Ivane Lovrić, pod nazivom “Harmonizacija prava suvremenog međunarodnog kargo osiguranja”. Sažetak rada može se pogledati ovdje.

Sažetak doktorskog rada kandidatkinje Nine Mišić Radanović

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru objavljuje sažetak doktorskog rada kandidatkinje Nine Mišić Radanović, pod nazivom “Liječnik kao subjekt deliktne odgovornosti”. Sažetak rada može se pogledati ovdje.