Sažetak doktorskog rada kandidatkinje Ivane Lovrić

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru objavljuje sažetak doktorskog rada kandidatkinje Ivane Lovrić, pod nazivom “Harmonizacija prava suvremenog međunarodnog kargo osiguranja”. Sažetak rada može se pogledati ovdje.