Sažetak doktorskog rada kandidatkinje Nine Mišić Radanović

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru objavljuje sažetak doktorskog rada kandidatkinje Nine Mišić Radanović, pod nazivom “Liječnik kao subjekt deliktne odgovornosti”. Sažetak rada može se pogledati ovdje.