Dobrodošli

Dragi studenti, nove web stranice Ureda su u izradi. Do daljnjega ćete ovdje moći naći za Vas najvažnije informacije.

Srdačno,

Monika Zovko
voditeljica Ureda

036 / 445 - 488
monika.zovko@sve-mo.ba
Sveučilište u Mostaru, kampus Rodoč
Zgrada Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
8:00 - 15:00, od ponedjeljka do petka

Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama nastao je u okviru Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (EQOPP).

Ured je namijenjen unaprjeđenju pristupa, zadovoljavanju potreba i prava i poboljšanju iskustva studiranja studenata i studentica sa posebnim potrebama.

Studenti s posebnim potrebama su heterogena skupina koja uključuje studente sa:

 • motoričkim poremećajima
 • oštećenjem sluha
 • oštećenjem vida
 • specifičnim teškoćama u učenju
 • mentalnim poremećajima
 • poremećajima govorno-jezičke komunikacije
 • kroničnim bolestima
 • ostalim poteškoćama koje studente stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na kolege

Svrha

Glavni cilj Ureda je potpuna integracija studenata s posebnim potrebama u sustav visokog obrazovanja na Sveučilištu u Mostaru. S tom svrhom, neke od aktivnosti Ureda su:

 • Savjetovanje studenata sa posebnim potrebama prilikom planiranja i provedbe studija
 • Pružanje podrške u svakodnevnici i u situacijama kod kojih se mogu pojaviti određene poteškoće (npr. prilikom polaganja ispita, stanovanja, odnosa sa drugim studentima, itd.)
 • Pružanje potrebnih informacija i podrške u prostorima Ureda i u drugim prostorima Sveučilišta (osobno, telefonom, e-mailom ili putem web-stranice i tiskanih brošura)
 • Omogućen pristup asistivnoj tehnologiji i savjetovanje akademskog i neakademskog osoblja
 • Informiranje akademskog i neakademskog osoblja o utjecaju posebne potrebe na procese učenja i u skladu s tim njihovo prilagođavanje tim potrebama
 • Povezivanje i osiguranje društvenih resursa u boljoj i uspješnijoj podršci studentima sa posebnim potrebama
 • Kontinuirano informiranje Fakulteta o promjenama u legislativama, kao i modelima podrške studentima sa posebnim potrebama
 • Diskusija i evaluacija pravnih i drugih sustavno uvjetovanih poteškoća koji se odnose na visoko školstvo (npr. izmjene Zakona s ciljem što boljeg tretiranja osoba s posebnim potrebama
 • Otklanjanje prepreka i ostvarivanje ravnopravnosti kroz javni rad (npr. planiranje, organizacija, provedba projekata) u cilju poboljšanja položaja osoba s posebnim potrebama
 • Otklanjanje predrasuda i postizanje razumijevanja problematike osoba s posebnim potrebama od strane nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata
 • Uspostavljanje suradnje s partnerima: nadležnim ministarstvima, gradom, udrugama studenata i osoba s invaliditetom i udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom te znanstvencima i stručnjacima

Studenti s posebnim potrebama, bez obzira na stupanj tjelesnog oštećenja, imaju pravo zatražiti individualizirano prilagođeni način polaganja ispita i kolokvija tijekom studija. Također, Ured posjeduje opremu za studente s oštećenjima vida i studente s oštećenjima sluha putem koje se studentima omogućava pristup literaturi i lakše praćenje nastave.

Obrazac za registraciju studenata s posebnim potrebama

Prvi korak pri ostvarivanju Vaših prava je ispunjavanje ovog obrasca. Sve informacije koje dobijemo ovim putem su u potpunosti povjerljive i bit će proslijeđene isključivo osoblju Ureda s ciljem identifikacije Vaših poteškoća i osiguranja podrške. Nakon što ispunite obrazac, bit ćete kontaktirani od strane voditeljice Ureda unutar nekoliko dana. Obrazac možete ispuniti jednom, i to bilo kada u tijeku akademske godine.